Blog

เมื่อเร็วๆนี้ Marketing Bangkok ได้รับเชิญจากทาง Google ให้เดินทางไปที่สิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมในงานสุดยอด Premier Partners ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้มีพนักงานของ
ในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการรับทำโฆษณา Google Adwords อย่างมากหลาย บ้างก็เป็น Agency ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการ Google Adwords มาอย่างยาวนาน บ้างก็เป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่พึ่งจะลองบริหารจัดกา