วิธีการเลือก ผู้ให้บริการรับทำโฆษณา Google Adwords

Rak
Marketing Manager

07 / ต.ค. / 2015
วิธีการเลือก ผู้ให้บริการรับทำโฆษณา Google Adwords

ในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการรับทำโฆษณา Google Adwords อย่างมากหลาย บ้างก็เป็น Agency ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการ Google Adwords มาอย่างยาวนาน บ้างก็เป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่พึ่งจะลองบริหารจัดการ Google Adwords เพียงไม่กี่ครั้งและมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ Google Adwords ราคาในการช่วยบริหารจัดการ Google Adwords จึงมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่น

ทุกคนสามารถบริหารจัดการโฆษณา Google Adwords ได้ด้วยตนเอง แต่สิ่งที่แตกต่างคือความคุ้มค่าและต้นทุนการโฆษณาในระยะยาว รวมถึงการแสดงผลข้อมูลในการแสดงโฆษณาจะแต่งต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้บริหารจัดการโฆษณา Google Adwords รายนั้นๆ

บางโฆษณามีพื้นที่ในการแสดงผลโฆษณาเพียง 3 บรรทัด ในขณะที่บางรายมีพื้นที่ในการแสดงผลโฆษณาถึง 6-10 บรรทัด ข้อแตกต่างคือ ราคาต่อคลิ๊กที่ใกล้เคียงกันหรือในบางครั้งราคาต่อคลิ๊กถูกกว่าด้วยซ้ำแต่กลับได้พื้นที่การแสดงผลที่มากกว่า ซึ่งเหล่านี้คือความคุ้มค่าเบื้องต้นที่เห็นได้โดยง่ายในการโฆษณา Google Adwords

บางโฆษณา มีปุ่ม Call ให้ลูกค้าสามารถโทรหาได้เลย, บางโฆษณา มีปุ่มแสดงแผนที่ตั้งและสามารถนำทางได้โดย Google map, บางโฆษณามี Link ย่อยๆในตัวโฆษณาหรือที่เรียกกันว่า Site Links, บางโฆษณามีเรตติ้งและรีวิว เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้นอกจากจะได้พื้นที่โฆษณาที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้าของคุณและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรของคุณมากขึ้นอีกด้วย

ในเชิงลึกแล้ว การปรับแต่งค่าต่างๆ ในระบบของ Google Adwords มีผลอย่างมากต่อต้นทุนของคุณในระยะยาว

ตัวอย่าง

นาย A และนาย B เป็นคู่แข่งกัน โดยขายโต๊ะ ตัวละ 3,000 บาท ต้นทุนทุกอย่างของนาย A และนาย B ไม่ว่าจะเป็นการผลิต, เงินเดือนพนักงาน, ค่าวัตถุดิบและค่าอื่นๆ ยกเว้นค่าโฆษณาเท่ากัน คือ 2,000 บาทต่อโต๊ะ 1 ตัว ดังนั้น นาย A และนาย B จะมีกำไรต่อโต๊ะ 1 ตัวที่ขายได้ที่ 1,000 บาทเท่ากัน

นาย A และนาย B ต้องการลงโฆษณากับ Google Adwords เพื่อให้คนรู้จักและซื้อโต๊ะกับตน

 • นาย A ลงทุนจ้างนาย X ที่ราคา 1,000 บาทต่อเดือน
   
 • ส่วนนาย B ลงทุนจ้างนาย Y ที่ราคา 5,000 บาทต่อเดือน
   

หลังจากผ่านไปเดือนแรก นาย X และ นาย Y สามารถขายโต๊ะให้นาย A และ นาย B เท่ากันที่ 20 ตัว แต่นาย X ใช้งบประมาณในการโฆษณาไปทั้งสิ้น 20,000 บาท แต่นาย Y ใช้งบประมาณในการโฆษณาไปทั้งสิ้น 10,000 บาท


เมื่อนำมาคำนวนต้นทุนและกำไรที่แท้จริงแล้วจะได้ดังนี้

 • นาย A มีต้นทุนการโฆษณา 20,000 บาท บวกกับค่าบริหารจัดการ 1,000 บาท รวมเป็น 21,000 บาท ขายโต๊ะได้ทั้งสิ้น 20 ตัว จึงมีกำไรจากการขาย 1,000 บาท * 20 ตัว เท่ากับ 20,000 บาท เมื่อหักลบกับต้นทุนโฆณาแล้วจึงเท่ากับ 20,000 – 21,000 บาท = -1,000 บาท (ขาดทุน 1,000 บาท)
   
 • นาย B มีต้นทุนการโฆษณา 10,000 บาท บวกกับค่าบริหารจัดการ 5,000 บาท รวมเป็น 15,000 บาท ขายโต๊ะได้ทั้งสิ้น 20 ตัว จึงมีกำไรจากการขาย 1,000 บาท * 20 ตัว เท่ากับ 20,000 บาท เมื่อหักลบกับต้นทุนโฆษณาแล้วจึงเท่ากับ 20,000 – 15,000 บาท = 5,000 บาท (กำไร 5,000 บาท)

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะจ้างนาย X ซึ่งมีราคาถูกกว่านาย Y มาก แต่สุดท้ายกลับขาดทุนเพราะนาย X แต่กำไรเพราะนาย Y

ในระยะยาว ต้นทุนกำไรดังกล่าว จะถูกทบไปเรื่อยๆ ดังนั้น ในการเลือกผู้ให้บริการับทำโฆษณา Google Adwords จึงไม่ควรเลือกที่มีค่าบริหารจัดการในราคาที่ถูกเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ ในการทำโฆษณา Google Adwords ที่ดีนั้น ควรมีการทำ Conversion Tracking เพื่อติดตามผล ประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญต่างๆ การทำ Conversion Tracking จะช่วยคุณคำนวนและประเมินผลกิจกรรมต่างๆที่กระทำกับเว็บไซต์ของคุณ เช่น การสั่งซื้อ, การกรอกฟอร์ม เป็นต้น

คำถาม คือแล้วเราจะมีหลักการในการเลือกผู้ให้บริการับทำโฆษณา Google Adwords อย่างไร

สามารถแบ่งและคัดกรองเบื้องต้นได้ดังนี้

 1. ผู้ให้บริการรับทำโฆษณา Google Adwords นั้นเป็น Google Certified Partner หรือไม่
  ถามว่า Google Certified Partner นั้นคืออะไรและสำคัญอย่างไร คำตอบสั้นๆคือ Google Certified Partner เป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการตรวจสอบและทดสอบเป็นรายปีจาก Google โดยตรง จึงสามารถการันตีได้เบื้องต้นว่า ผู้ให้บริการดังกล่าว มีความรู้ความสามารถที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Google Adwords โดยสามารถเชค Google Certified Partner ได้ที่ https://www.google.com/partners/#h_a หรือมองหาสัญลักษณ์ google partner
   
 2. ผู้ให้บริการดังกล่าว สามารถตอบคำถามของคุณ อธิบายแนวทางเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของคุณและสามารถอธิบายข้อสงสัยต่างๆให้คุณเข้าใจได้หรือไม่ ซึ่งเหล่านี้เป็นการเชคเบื้องต้นได้ว่า ผู้ให้บริการรับทำโฆษณา Google Adwords รายนั้นๆ มีความรู้เกี่ยวกับ Google Adwords มากน้อยเพียงใด
   
 3. ขอดูผลงาน การทำ Google Adwords ที่ผ่านมาของผู้ให้บริการรับทำโฆษณา Google Adwords รายนั้นๆ มีการทำ Conversion Tracking หรือไม่ ซึ่งหากมีการทำ ระบบจะมีการคำนวนต้นทุนต่อ Conversions ในตัวสถิติที่แสดงผล รวมถึงลองดูตัวโฆษณาในระบบว่ามีการแสดงผล Extensions ต่างๆหรือไม่ เช่น ปุ่ม Call, ตัวแสดงแผนที่, Link ย่อย, Site Links, เรตติ้ง, รีวิวหรือไม่ ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของการแสดงโฆษณาในระบบ
   

3 ข้อเบื้องต้นนี้ จะช่วยให้คุณสามารถคัดกรองคุณภาพของผู้ให้บริการรับทำโฆษณา Google Adwords ของคุณได้ในเบื้องต้น แต่ในเชิงลึกแล้วคุณจำเป็นต้องสอบถามและใช้การตัดสินใจด้วยตัวของคุณเอง

03 มี.ค. 2023
เราได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย โดยตัวเว็บไซต์จะต้องมีควา
05 ส.ค. 2022
เมื่อไม่นานมานี้  ทีมงาน Marketing Bangkok  ได้ทำการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ ให้กับองค์การสหประชาชาติทั้ง 2 เว็บไซต์ โดยพัฒนาเว็บไซต์จากระบบ Drupal 9 ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการจัดการเว็บไซต์ที่ทันสมั
17 ม.ค. 2022
ขึ้นชื่อว่า ตลาดดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งคือเรื่องปกติ เพราะนักการตลาดดิจิทัล ต่างก็มองหาเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อทำการตลาดในรูปแบบที่แปลกใหม่แตกต่างกันออกไป มาดูกันดีกว่าว่าใ