Marketing Bangkok สร้างเว็บไซต์จากระบบ Drupal 9 ให้แก่องค์การสหประชาชาติทั้ง 2 เว็บไซต์

PETER WAKEMAN
Managing Director

เมื่อไม่นานมานี้  ทีมงาน Marketing Bangkok  ได้ทำการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ ให้กับองค์การสหประชาชาติทั้ง 2 เว็บไซต์ โดยพัฒนาเว็บไซต์จากระบบ Drupal 9 ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการจัดการเว็บไซต์ที่ทันสมัยและดีที่สุดของเรา

UN HLPFUN Publications

เว็บไซต์องค์การสหประชาชาติเว็บแรก ที่เราร่วมงาน ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้คือ เว็บไซต์การประชุมประจำปีของสหประชาชาติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ High-Level Political Forum (HLPF) สามารถดูเว็บไซต์ล่าสุดได้ที่นี่ https://hlpf.un.org ทางเราได้ทำการ จัดเก็บข้อมูลคุณลักษณะต่างๆ ของโครงการไว้ภายในเว็บไซต์ marketingbangkok.com ของบริษัท เพราะนี่ถือเป็น Project การทำงานครั้งใหญ่ที่ใช้เวลาการทำงานหลายเดือนของเรา เพื่อรวบรวมจัดการข้อมูลจากเว็บไซต์เก่าขององค์การ HLPF หลายๆ เว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์เดียวผ่านระบบ Drupal 9

ในทุกๆ ปี UN หรือ องค์การสหประชาชาติจะจัดการประชุม HLPF ขึ้น และ แต่ละปีจะมี Micro-website เป็นของตัวเองภายในเว็บไซต์เดียว ทีมงานของเราได้ทำการตั้งค่าเว็บไซต์ให้เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์สามารถอัปเดตสร้างการประชุมของปีหน้าและปีต่อๆ ไปของการประชุม HLPF ได้อย่างง่ายดาย สามารถดู Micro-website ของการประชุมประจำปี 2022 ได้ที่นี่ https://hlpf.un.org/2022

เว็บไซต์องค์การสหประชาชาติเว็บที่ 2 ที่เราได้ร่วมงานพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ให้ คือสำนักงานกิจการเศรษฐกิจ และ สังคม หรือ The Department of Economic and Social Affairs (DESA) สามารถเข้าชมเว็บไซต์ล่าสุดได้ที่นี่ https://desapublications.un.org โครงการนี้มีข้อมูลเอกสารความรู้ที่ทำการเผยแพร่ เมื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ทำการดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลการดาวน์โหลดจะถูกบันทึกไว้ในระบบหลังบ้าน หรือ Back-end เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเอกสารที่ทำการเผยแพร่ชุดไหนที่มีผู้ใช้งานดาวน์โหลดเยอะที่สุด และทีมงานของเรายังได้พัฒนาระบบสำรวจชุดเอกสารข้อมูล โดยสามารถรู้ได้ทันทีหรือเลือกรับอีเมลการสำรวจภายใน 2 อาทิตย์ เพื่อให้รู้ว่าการเผยแพร่เอกสารมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างไร

หลังจากออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสิ้น ทางทีมงานของเราได้มีการจัดฝึกอบรม การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ UN ทั้ง 2 โครงการ และปัจจุบันทั้ง 2 เว็บไซต์ได้รับการอัปเดตภายในโดยเจ้าหน้าที่ขององค์การ UN ด้วยตนเอง นับเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่บ่งบอกว่า การใช้งานเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยระบบ Drupal 9 นั้นง่ายเพียงใด 
 

 • HLPF Homepage
  HLPF Homepage
 • HLPF Homepage
  HLPF Homepage
 • 2022 Homepage
  2022 Homepage
 • DESA Publications Homepage
  DESA Publications Homepage
 • DESA Publication Detail Page
  DESA Publication Detail Page
 • Survey Popup after download
  Survey Popup after download

More Blog Posts

ในยุคปัจจุบันที่มีความเร่งรีบแข่งกับเวลาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวัน หรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานที่ต้องใช้เวลาอย่างมาก เช่น การหาข้อมูล การเขียนรายงานหรือบทความ จะดีกว่าไหม
หลังจาก 6 เดือนของการวางแผน ออกแบบ และพัฒนา เราประสบความสำเร็จในการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของมหาวิทยาลัย Sunway (มหาวิทยาลัยชั้นนำในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย) โดยเราได้เดินทางไปยังกัวลาลัมเปอร์ และท
เราได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย โดยตัวเว็บไซต์จะต้องมีควา