Marketing Bangkok Team Visits Baannokkamin Foundation

PETER WAKEMAN
Managing Director

20 / มี.ค. / 2018
15 พ.ค. 2019
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังใช้การ Search เป็นเครื่องมือหลักในการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพราะมันเป็นช่องทางที่คนเข้ามาหาข้อมูลตามที่เค้าต้องการ เพราะฉะนั้นการทำ SEO สำหรับธุรกิจยังมีความจำเป็นอยู่ ธุรกิจใหญ่ๆ
07 ธ.ค. 2017
หลายครั้งที่นักการตลาดอย่างเราทำแคมเปญเพื่อใช้ในการโปรโมทสินค้าขึ้นมา แล้วได้มีการโฆษณาไปหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ,Line ,IG ,Email โดยให้คนเข้าไปซื้อของในเว็บไซต์จะได้เก็บฐานข้อมูลลูกค้