หน้าหลักบริการ › โปรโมทเว็บไซต์ (SEO)

โปรโมทเว็บไซต์ (SEO)

นับตั้งแต่ ปี 2009 เป็นต้นมา ทางทีมงานบริษัท Marketing Bangkok ได้ทำแคมเปญ Search Engine Optimization (SEO) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ถึงกลยุทธ์การทำ SEO ที่มีคุณภาพของเรา ทำให้อันดับเว็บไซต์ของท่านมีอันดับที่ดีในผลลัพธ์การค้นหาคำหลักที่ท่านต้องการ ส่งผลให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของท่านมากขึ้น ซึ่งทำให้เว็บไซต์ของท่านมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้มีผู้คนรู้จักเว็บไซต์ของท่านมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้แบรนด์ของท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมที่เข้าชมเว็บไซต์ของท่านผ่านการคลิ๊กผ่านเว็บไซต์ธรรมดา (Organic search traffic) มีโอกาสประสบความสำเร็จในการปิดการขายมากกว่าผู้ชมที่เข้าชมเว็บไซต์ของท่านผ่านการคลิ๊กผ่านเว็บไซต์ที่เสียเงินเพื่อลงโฆษณา (Paid search traffic) ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เลือกที่จะลงทุนในการใช้ SEO เป็นสื่อหลักในการทำการตลาดของพวกเขา

การทำ SEO ต้องอาศัยระยะเวลา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นอย่างมาก ไม่มีวิธีการหรือขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้อันดับเว็บไซต์ของท่านดีขึ้นโดยใช้วิธีเปลี่ยนระบบการค้นหาที่ใช้ในการตรวจสอบการจัดอันดับของเว็บไซต์ หากแต่ต้องอาศัยการทำ SEO ที่ถูกวิธีเพียงเท่านั้น ดังนั้น บริษัท Marketing Bangkok จึงเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เนื่องจากผลงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่า 4 ปี ซึ่งทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการทำ SEO ที่ถูกวิธี มีคุณภาพและเหมาะสมกับเว็บไซต์ของท่าน

แคมเปญ Search Engine Optimization ของ บริษัท Marketing Bangkok

วิเคราะห์คำหลัก

เราจะช่วยค้นหาคำหลักที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของท่าน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติการค้นหาต่อเดือนของคำหลักนั้นๆ คำใกล้เคียง คำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ได้คำหลักที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของท่านและตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของท่าน อันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์ของท่านประสบความสำเร็จ

วิเคราะห์คู่แข่งขัน

เราจะทำการวิเคราะห์คู่แข่งขันที่มีอันดับที่ดีและมีคำหลักตรงกับเว็บไซต์ของท่าน โดยจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่คู่แข่งขันมีเหนือกว่าเว็บไซต์ของท่าน จากนั้นจึงพัฒนาปัจจัยดังกล่าวในแต่ละปัจจัยให้เหนือกว่าคู่แข่งขันของท่านรวมถึงเพิ่มเติมปัจจัยต่างๆที่คู่แข่งขันขาดหายไป จึงเป็นเหตุผลที่จะตอบคำถามที่ว่า เว็บไซต์ของท่านจะมีอันดับเหนือคู่แข่งขันได้อย่างไร

พิสูจน์ผลลัพธ์

นับตั้งแต่ปี 2009 บริษัท Marketing Bangkok ได้สร้างผลงานที่ประสบความสำเร็จในส่วนของการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ต่างๆไว้มากมาย ซึ่งท่านสามารถเข้าชมผลงานที่ผ่านมาของเราได้ที่ ผลงาน

คุณภาพและถูกหลัก

การทำ SEO ของเรา จะเคร่งครัดและถูกต้องตามหลักนโยบายเว็บมาสเตอร์ของ Google โดยกลยุทธ์การทำ SEO ของเรา เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทีมงานของเรา

รายงานประจำเดือน

เรามีการทำรายงานประจำเดือน เพื่อส่งรายละเอียดให้ท่านสามารถตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของเว็บไซต์ของท่าน โดยรายงานเหล่านี้ จะรวมไปถึงข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และการจัดอันดับเว็บไซต์ของท่าน

Tell Us About Your Project

See Our Work

Many Satisfied Clients