หน้าหลักบริการ › ลงโฆษณากับ Google AdWords

ลงโฆษณากับ Google AdWords

การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (Google AdWords Pay-Per-Click) เป็นการโฆษณาที่คุ้มค่า ราคาไม่แพงและตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในการที่จะนำพาผู้ชมเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน การติดตั้งระบบการโฆษณาของ Google เป็นเรื่องง่าย แต่การปรับแต่งระบบการโฆษณาของ Google โดยให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ บริษัท Marketing Bangkok มีความเชี่ยวชาญ โดยผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองให้เป็นพันธมิตรของ Google (Google Certified Partner Company) และเรายังมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบการโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิกรวมถึงการปรับแต่งระบบให้กับลูกค้าต่างๆมากมายหลากหลายอุตสาหกรรมมากกว่า 4 ปี ซึ่งทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนของคุณผ่านการโฆษณาของ Google

ความพิเศษของ Marketing Bangkok

  • เป็นบริษัทต่างชาติรายแรกที่ได้รับการรับรองให้เป็นพันธมิตรของ Google ในเขตกรุงเทพมหานคร
  • มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง Google AdWords
  • มีความสามารถในการสร้าง จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ Google Adwords ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
  • มีทีมงานทั้งในส่วนนักออกแบบ นักเขียนโปรแกรมที่จะช่วยทำหน้าที่ในการเชื่อมโยง ออกแบบและโปรแกรมหน้าที่ท่านต้องการโฆษณา (Landing pages)

Marketing Bangkok จะจัดการกับแคมเปญ Adwords ของคุณอย่างไร?

วิเคราะห์คำหลัก

เราจะช่วยค้นหาคำหลักที่เหมาะสมกับโฆษณาของท่าน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติการค้นหาต่อเดือนของคำหลักนั้นๆ คำใกล้เคียง คำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ได้คำหลักที่เหมาะสมกับโฆษณาของท่านและตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของท่าน อันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้โฆษณาของท่านประสบความสำเร็จ

 

กำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์

เราจะกำหนดเป้าหมายในแต่ละแคมเปญ โดยมุ่งเน้นพื้นที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงอย่างเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับโฆษณาของท่าน ซึ่งทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า โฆษณาของท่านจะถูกพบเห็นโดยคนที่เหมาะสมกับโฆษณาของท่านเท่านั้น และยังช่วยให้ท่านสามารถประเมินผลการโฆษณาในพื้นที่ๆแตกต่างกันได้อีกด้วย

 

ตั้งค่า / ทดลอง

การจัดการแคมเปญ Adwords ของเรา จะมีการตั้งค่า ปรับเปลี่ยนและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมองหาโอกาสใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งเกิดจากการติดตามและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผล

 

เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์

การทำแคมเปญ Adwords ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากต้องมีการตั้งค่าระบบอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บที่เชื่อมต่อกับการโฆษณา (Landing pages) โดย บริษัท Marketing Bangkok ไม่ได้มีเพียงนักการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ แต่ยังมีทีมงานเฉพาะที่มีฝีมือในการออกแบบรวมถึงโปรแกรมหน้าเว็บที่เชื่อมต่อกับการโฆษณาอีกด้วย

Tell Us About Your Project

See Our Work

Many Satisfied Clients