October 2015


ในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการรับทำโฆษณา Google Adwords อย่างมากหลาย บ้างก็เป็น Agency ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการ Google Adwords มาอย่างยาวนาน บ้างก็เป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่พึ่งจะลองบริหารจัดการ Google Adwords เพียงไม่กี่ครั้งและมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ Google Adwords ราคาในการช่วยบริหารจัดการ Google Adwords จึงมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่น